sv.petsnatureworld.com
sv.petsnatureworld.com

3 Vanliga hund urinproblem

Hund urinproblem är vanliga. De flesta hundproblem är enkla att behandla när det finns en riktig diagnos. Att förstå de gemensamma problemen och deras symtom hjälper dig att förstå vad din hund kan lida av.

1. Urinvägsinfektioner (UTI)

Hundurinfektioner är inte ovanliga. Kvinna hund urinvägsinfektioner är vanligare än urinvägsinfektioner hos hane. Det finns flera typer av bakterier som kan orsaka urinvägsinfektioner hos hundar. Hundar som lider av urinvägsinfektioner kan ha olyckor i huset när de annars är inbrott. Hundar kan också visa frekvent urinering, ansträngning att urinera eller verkar vara smärtsamma. Behandling av urinvägsinfektioner innebär vanligen en antibiotikabehandling som ordinerats av din veterinär. Urinvägsinfektioner diagnostiseras lätt, så komplikationer är sällsynta, men obehandlade urinvägsinfektioner kan leda till njureinfektioner och njursjukdom.

2. Hundinkontinens

Det finns flera typer av urininkontinens hos hunden. Det finns trängsel, stress, paradoxalt, överflöde, hormonreaktivt och inkontinens i urinrörets sphincter. En del inkontinens är en produkt av spaying och neutering, särskilt efter att en kvinna är spade. Behandlingen av hundinkontinens varierar beroende på vad som orsakar hundens inkontinens i första hand. Behandling kan innefatta kirurgi eller det kan vara lika enkelt som att lägga till ett hormon i hundens diet för att återställa muskelkontrollen, det här är en mycket vanlig behandling för honungar. Även hundar som utvecklar inkontinens som ett symptom på diabetes kommer sannolikt att ha sin inkontinens härdad med tillsats av insulin för att behandla diabetes.

3. Canine Bladder Stones

Medan allmänt känd som hundblåsan stenar, den korrekta medicinska termen är urolithiasis. Blåsstenar kan utvecklas i blåsan, njurarna eller urinröret. Hundblåsor är vanligen i blåsan, som namnet antyder, 85% av tiden. Det finns flera typer av urinblåsor som en hund kan utveckla. Det finns struvitstenar, som utvecklas från magnesiumammoniumfosfat på grund av bakteriell infektion. Andra stenar inkluderar kalciumoxalat, kalciumapatit, cystin eller ammoniumurat. Dessa typer av stenar utvecklas när ett mineral separerar ur urinen och sedan andra mineraler fäster vid kristallen över tiden. Blåsstenar kan leda till en blockerad urinrör som gör det omöjligt för hunden att tömma blåsan. Kirurgi kan vara nödvändigt för att behandla blåsstenen. Efter operationen kommer förändringar i hundens diet att vara nödvändig för att förhindra att fler blåstensarter utvecklas. Symtom på alla dessa vanliga hundproblem är liknande. Symtomen inkluderar okarakteristiska olyckshändelser i huset, anstränger sig för att urinera, oförmåga att urinera, rensa obehag vid urinering och då som symtomen utvecklas kan hundar sluta äta eller börja kräka. Vanligtvis kommer en urinanalys av din veterinär att leda till en noggrann diagnos av hundens symtom. Med korrekt diagnosbehandling av din hund och en fullständig återhämtning är möjlig.

Dela Med Dina Vänner:
Kategori:Sjukvård