sv.petsnatureworld.com
sv.petsnatureworld.com

Hantering av katalkalibalanser med kalcitriol

Calcitriolär en typ av läkemedel som administreras till sällskapsdjur som lider av kalciumobalans, oftast förknippade med njursvikt. Även om kalcium krävs av katter i alla åldrar och raser varierar mängden. Förhållandet mellan kalcium och fosfor måste upprätthållas för att säkerställa ett korrekt utnyttjande av kroppen. Om kalcium- och fosforbalansen inte upprätthålls kan djuret riskera att utveckla benproblem. Den vanligaste orsaken till kalciumobalans hos katter är hänförlig till felin kronisk njursvikt (CRF). För att förstå hur kalcitriol gynnar husdjur som lider av kalciumobalans är det viktigt att förstå CRF och dess konsekvenser. Feline CRF

Feline CRF kan utvecklas på grund av olika orsaker. Men när CRF utvecklas utför inte njurarna sina rutinuppgifter för filtrering av avfallsprodukter och reglering av elektrolyter som fosfor. Om katten lider av njursjukdomar, producerar kroppen inte tillräckligt med kalcitriol för att absorbera kalcium och fosfor från den konsumerade maten. På grund av låga mängder kalcium närvarande i blodet ökar parathyroidkörteln produktionen av parathyroidhormonet för att säkerställa normala nivåer av både kalcium och fosfor. Förhöjda nivåer av parathyroidhormon ökar skador på njurarna. När njurarna är skadade kan den inte utföra uppgiften att reglera mängden fosfor i kroppen, vilket leder till kalciumobalans. Hållfasta halt av fosfor i blodet leder också till skador på mjukvävnaden. För att korrigera detta administreras katterna kalcitriol.

Calcitriol för katter

Calcitriol är inte tillgänglig som veterinärformulering. Men med korrekt dosering och administrering kan det hjälpa djur som lider av njurinsufficiens och relaterad kalciumobalans. Det verkar för att reglera kalcium- och fosfornivån i blodet och förhindrar paratyroidkörteln från att producera paratyroidhormonet. Djurägare bör titta på tecken på njursjukdom hos katter för att initiera tidig administrering av kalcitriol och undvika överproduktion av parathyroidhormonet. Om överproduktion redan existerar måste dosen av kalcitriol justeras ofta för att bibehålla normala kalciumnivåer.

Dosering och administrering av kalcitriol

Kalcitriol är tillgänglig i varierande potenser i både oral och injektionsform. Den ideala dosen varierar beroende på enskilda djurbehov. Eftersom läkemedlet inte är tillgängligt som en veterinärformel, bör den administreras enligt veterinärinstruktioner för den period som bestäms av veterinären. Även om katter som lider av CRF dra nytta av kalcitrioladministration, är det viktigt att vidta vissa försiktighetsåtgärder vid administrering.

Försiktighetsåtgärder:

Eftersom kalcitriol kan orsaka vissa läkemedelsinteraktioner är det viktigt att informera veterinären om andra receptbelagda läkemedel som administreras till husdjuret.

  • Serumanalysstester är nödvändiga under administrering för att bestämma respons på behandling.
  • Det är inte säkert för användning hos husdjur med känd överkänslighet mot drog och katter som är gravida.
  • Några husdjur kan drabbas av biverkningar som bör behandlas med snabb veterinärvård.
  • Eftersom CRF inte är ett härdbart tillstånd, bör husägare arbeta med veterinären för att anta stödåtgärder för att hålla katten bekväm. Doktorn kommer också att ordinera andra mediciner för att hjälpa till att kontrollera symptomen. Även om njurtransplantationsoperationer utförs för att behandla njursjukdomar, har det egna risker i samband med operationen. Dessutom bör kostnaden för operation och tillgängligheten av utbildade kirurger övervägas innan man väljer njurtransplantation som ett alternativ.
Dela Med Dina Vänner:
Kategori:Medicin